• Duchowość

    Moja Modlitwa Pańska

    Chyba każdy chrześcijanin zna modlitwę "Ojcze nasz". Jednak jak to już bywa z wyuczonymi formułami modlitewnymi, bardzo łatwo o rutynę, a co za tym idzie bezrefleksyjność. W tym poście prezentuję własną wersję Modlitwy Pańskiej.