• Rozum i wiara

    Spór o agnostycyzm

    Agnostycyzm to potocznie pogląd neutralny względem kwestii istnienia Boga. Ostatnio jednak spotkałem się z krytyką zasadności istnienia agnostycyzmu jako autonomicznego stanowiska. Czy tak faktycznie jest?

  • Recenzja książki

    Bóg istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd?

    "Bóg istnieje..." to książka napisana stosunkowo niełatwym językiem dla niewprawionego w dyskurs filozoficzny czytelnika. Niemniej jednak każdy zainteresowany sporem ateizm-teizm oraz jego odmianami powinien - moim zdaniem - zapoznać się z argumentacją, która doprowadziła filozofa i ateistę, Antony'ego Flew, do poglądu deistycznego (istnieje jakiś Stwórca), a być może do rozważenia chrześcijaństwa jako sensownej opcji światopoglądowej. Dla początkującego studenta filozofii religii polecam przeczytać książkę 2-3 razy w ok. półrocznych odstępach.