• Filozofia Boga,  Jak działa Bóg?

    Gmach architektoniczny czy uniwersum fantasy? (5/5)

    Ostatni, piąty wpis z serii "Jak działa Bóg?". Tym razem przedstawię praktyczne, pozytywne implikacje dla życia wierzących jakie wiążą się z koncepcją nieinterwencjonistycznego działania Boga w świecie, opisywanego przez metaforę Boga-Architekta. Ponadto wskazuję drogę środka, dla tych, którzy nie są w stanie przyjąć owej koncepcji w jej całokształcie.