• Patologie religii

    O samobiczowaniu się chrześcijan

    Chrześcijanie niejednokrotnie mają tendencję do umartwiania się, umniejszania swojej wartości, zdolnościom i własnej sprawczości. Zazwyczaj maniera ta postrzegana jest jako przejaw pobożności i chrześcijańskiej pokory. Nic bardziej mylnego.