• Filozofia Boga,  Pojęcie Boga

    O moim (nie)pojmowaniu Boga

    Jak rozumiem Boga? Albo raczej jak Go nie potrafię zrozumieć? W tekście przedstawiłem historię ewolucji mojego myślenia o Bogu, którą można opisać na trzech etapach - obrona wiary, systematyzacja wiary oraz realne pytanie o wiarę. Ostatecznym wnioskiem do którego sprowadza się moje (nie)rozumienie Boga to irracjonalność wiary, w którą jednak można wierzyć i być jednocześnie człowiekiem racjonalnie myślącym. Zapraszam do lektury i dyskusji.