• Filozofia Boga,  Recenzja książki

    Czy wierzysz w Boga?

    "Czy wierzysz w Boga?" to antologia (wybór) tekstów niemieckiego jezuity, jednego z najwybitniejszych XX-wiecznych teologów katolickich, Karla Rahnera (1904-1984). Cała myśl Rahnera oscyluje wokół "definicji" Boga jako Tajemnicy, która w każdym rozdziale wraca pod nieco inną odsłoną i z nowymi, poetyckimi dookreśleniami. Książkę, pomimo nieoczywistego stylu językowego, oceniam bardzo pozytywnie. Teksty skierowane są raczej do osób wierzących, które mogą borykać się z rozmaitymi pytaniami i wątpliwościami.

  • Filozofia Boga,  Jak działa Bóg?

    Gmach architektoniczny czy uniwersum fantasy? (5/5)

    Ostatni, piąty wpis z serii "Jak działa Bóg?". Tym razem przedstawię praktyczne, pozytywne implikacje dla życia wierzących jakie wiążą się z koncepcją nieinterwencjonistycznego działania Boga w świecie, opisywanego przez metaforę Boga-Architekta. Ponadto wskazuję drogę środka, dla tych, którzy nie są w stanie przyjąć owej koncepcji w jej całokształcie.