• Rozum i wiara

    Po co wierzącemu rozum?

    Osoby wierzące są przekonane, iż zostały stworzone przez Boga... i słusznie, jest to logiczny wniosek, do którego i ja się przychylam. Co jednak zrobić z niesfornym darem jaki otrzymaliśmy - z rozumem? Wiara i rozum - odwieczna debata i moje krótkie przemyślenia na ten temat.