• Filozofia Boga,  Pojęcie Boga

    O pojęciu i pojmowaniu Boga (2)

    Kontynuacja serii "O pojęciu i pojmowaniu Boga". W tekście przedstawiam podstawowe atrybuty Boga chrześcijańskiego i wskazuję ich praktyczne znaczenie dla życia wierzącego. Bóg chrześcijański to dobry, wszechmocny i wszechwiedzący Stwórca, Byt relacyjny, którego zasadniczą relacją jest miłość realizowana pomiędzy trzema Osobami Boskimi, a także pomiędzy Bogiem a światem, czyli również pomiędzy Bogiem a mną.

  • Filozofia Boga,  Pojęcie Boga

    O moim (nie)pojmowaniu Boga

    Jak rozumiem Boga? Albo raczej jak Go nie potrafię zrozumieć? W tekście przedstawiłem historię ewolucji mojego myślenia o Bogu, którą można opisać na trzech etapach - obrona wiary, systematyzacja wiary oraz realne pytanie o wiarę. Ostatecznym wnioskiem do którego sprowadza się moje (nie)rozumienie Boga to irracjonalność wiary, w którą jednak można wierzyć i być jednocześnie człowiekiem racjonalnie myślącym. Zapraszam do lektury i dyskusji.